Eh sì, mi piace sempre di più... chissà chi vincerà l'asta?!